MEZIOBOROVÝ SEMINÁŘ

Endokrinopatie
a diabetes mellitus
v těhotenství

graviseminare
Středa 8. 12. 2021
13:00 – 18:30 hodin
Emauzské opatství, Refektář
Vyšehradská 320/49, Praha 2

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,


děkujeme za velký zájem a účast na II. ročníku mezioborového semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství. Připravujeme pro vás III. ročník, který se uskuteční 8. prosince 2021 opět v Praze.

Pořadatelem mezioborového semináře je Pharma Product Management ve spolupráci s III. interní klinikou - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a Českou diabetologickou společností ČLS JEP.

Odbornými garanty jsou pan prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA., pan prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA.pan prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Účast na mezioborovém semináři je ohodnocena 6 kredity pro lékaře.
Vzdělávací akce je zařazena do registru vzdělávacích akcí ČLK dle Stavovského předpisu č. 16.

Aktuálně


Z důvodu současné situace s covid 19 s nepříznivým výhledem v dalších týdnech, se bohužel seminář v termínu 8.12.2021 neuskuteční.
O seminář je mezi lékaři velký zájem a proto hledáme náhradní termín. Registrované budeme včas informovat.
Provedené registrace zůstávají v platnosti.
Na seminář je stále možné se registrovat, předpokládaný náhradní termín konání jaro 2022.


Záznam odborných sdělení z loňského ročníku, která byla přednesena na semináři dne 16. září 2020, najdete zde:
Upozornění
Medimerck.cz:
Přednášky naleznete v sekci PRO LÉKAŘE
Do sekce pro lékaře je nutné se zaregistrovat/přihlásit, protože se jedná o obsah, který je určen jen zdravotnickým odborníkům.
Děkujeme přednášejícím za poskytnutí souhlasu se zveřejněním svých přednášek z tohoto semináře, pro potřeby lékařů, kteří se nemohli semináře zúčastnit.
Odborná záštita


Termín

Středa 8. 12. 2021

Praha

Emauzské opatství
Praha 2 - Nové Město

Náhradní termín konání semináře - jaro 2022


Emauzské opatství též klášter Na Slovanech se nachází ve Vyšehradské ulici v Praze nedaleko Karlova náměstí.

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, z Karlova náměstí směr Nusle.


Dostupnost MHD:

▪ Metro B, stanice Karlovo náměstí
▪ Tramvaj, zastávka Moráň/Karlovo náměstí, linka 2, 3, 4, 10, 16, 18, 24
▪ Spojení MHD naleznete zde

Parkování:

▪ v areálu Emauzského opatství není k dispozici parkoviště. K parkování doporučujeme využít zpoplatněné stání na Karlově náměstí nebo v ulici U Nemocnice. Více informací k parkování v okolí a ceně za parkování naleznete zde

Odborná garance

Odborní garanti:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


Odborný koordinátor:

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.


Odborný program


13:00 Úvod:

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.I. Blok
13:10 - 15:40


II. Blok
15:55 - 18:00


Progesteron a jeho deriváty - vliv na průběh těhotenství

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


Léčba pregestačního diabetes mellitus

as. MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.


Léčba gestačního diabetes mellitus

as. MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.


Vliv kompenzace diabetu na fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typu

as. MUDr. Patrik Šimják, Ph.D.

Zásobení jódem u těhotných diabetiček

MUDr. Hana Vítková


Hypofyzární poruchy v graviditě

doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.Léčba hypokortikalismu v těhotenství

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA


Význam jódu v graviditě

MUDr. Kristýna Žabková


Normy tyreoidálních laboratorních parametrů v graviditě – update 2021

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.


Vývoj názorů na léčbu hypotyreózy v graviditě

doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.


Časný záchyt tyreopatií v ČR – projekt ÚZIS, VFN a 1. LF UK

MUDr. Marcela Koudelková

Kredity
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16.
Akce je zapsána v centrálním registru akcí ČLK.
Účast na vzdělávací akci je v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kreditními body pro lékaře.
Každý účastník obdrží po skončení vzdělávací akce osvědčení (certifikát) o účasti na akci.

Registrační poplatky


Členové ČES ČLS JEP, ČDS ČLS JEP a ČGPS ČLS JEP 300 Kč
nečlenové 500 Kč

Platební údaje:
majitel účtu: PHARMA Product Management s.r.o. číslo účtu: 5406644001/5500
částka: 300/500 Kč
specifický symbol: 2101011

Upozornění:
Doporučujeme provést bezhotovostní platbu, uspíšíte tím svoji registraci na místě.
V případě bezhotovostní úhrady méně než 3 dny před konáním akce Vás prosíme o doložení potvrzení o úhradě registračního poplatku.
Platbu registračního poplatku bude u předem domluvených registrací možné provést i na místě, pouze však v hotovosti.
Děkujeme za provedení Vaší platby.

Zrušení registrace:
Zrušenou účast na mezioborovém semináři nám v předstihu oznamte na emailu info@pharma-pm.cz nebo na telefonním čísle 777 753 360.
V případě storna registrace je registrační poplatek nevratný. Lze však za sebe vyslat náhradní osobu. Tuto skutečnost nám taktéž předem hlaste.

Partneři a vystavovatelé
Další podobné vzdělávací akce v roce 2021

2. ročník multioborových seminářů

Projekt multioborových vzdělávacích seminářů se zaměřením na diabetologii, endokrinologii a interní obory.

www.multiseminare.cz


Kontakty


Pořadatel:
Pharma Product Management
a
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze


Organizační a technické zajištění:

PHARMA Product Management s.r.o.
Albertova 859, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 777 753 360, E-mail: info@pharma-pm.cz

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací Vaší registrace a zodpovíme Vaše dotazy.